Kanso MCT 100% 500ml

Dr Schär, kao specijalista za proizvodnju hrane namenjene podršci specifičnim nutritivnim zahtevima, aktivan je na tržištu bezglutenskih proizvoda više od 30 godina. Kompanija je oduvek bila usmerena ka razvoju inovacija, ukusa i bezbednosti, dok je uključivanje tih ključnih vrednosti u sve proizvode cilj koji Dr Schär sebi neprekidno postavlja. Ovaj cilj je takođe podstakao kompaniju da investira u sektor za istraživanje i razvoj. Naučna znanja stečena kao rezultat rada ovog sektora, kao i rezultati istraživanja tržišta i neprekidni dijalog sa bolesnicima, doprinose kontinuiranom razvoju Dr Schär proizvoda. Dr Schär-ova posvećenost inovacijama takođe je podstakla kompaniju da bude aktivna i u drugim oblastima, kao što je MCT. Kompanija radi u saradnji sa naučnim savetom sačinjenim od naučnika iz različitih oblasti, uključujući pedijatriju, gastroenterologiju, opštu medicinu i nauku o hrani. Naučni savet pruža podršku kompaniji, kao na primer u oblasti razvoja proizvoda, pripremi naučnih radova i kroz učešće na kliničkim konferencijama.

Dijetetsko jestivo ulje: dijetetska namirnica za specijalne medicinske potrebe. Pogodan je za dijetetsko lečenje poremećaja metabolizma lipida (slab metabolizam i loša apsorpcija), kod poremećaja oksidacije dugih lanaca masnih kiselina i ketogene ishrane. Ulje je korisno za energetsko bogaćenje jela. Pogodno za pripremu salata.